Data de l’esdeveniment: 25/03/21

Ponents convidats:

• Sr. Alberto Valls, soci de Financial Advisory i soci responsable de Real Estate a Deloitte Espanya. És també el responsable del Deloitte International Property Handbook, estudi global d’inversió immobiliària a més de 30 països.

• Sr. Eduard Mendiluce, Conseller Delegat d'Anticipa Real Estate gestionant el negoci residencial del Grup Blackstone a Espanya, responsabilitat que combina amb el càrrec de Conseller Delegat d'Aliseda Inmobiliaria.

• Sr. Jordi Galobardas, President del Col·legi Professional d’Agents i Gestors Immobiliaris d’Andorra (AGIA).

• Sr. Artur Homs, President de l’Associació de Propietaris de Béns Immobles d’Andorra (APBI).

Descripció:

Sector immobiliari en temps de COVID: situació i perspectives

L’Empresa Familiar Andorrana (EFA) va celebrar el 25 de març del 2021 un Webinar sobre el sector immobiliari que va comptar amb la presència del Sr. Alberto Valls responsable de Real Estate a Deloitte Espanya, del Sr. Eduard Mendiluce, Conseller Delegat d’Anticipa Real Estate i d’Aliseda Immobiliària i dels presidents del Col·legi d’Agents i de Gestors Immobiliaris (AGIA) i de l’Associació de Propietaris de Béns Immobles (APBI), el Sr. Jordi Galobardes i el Sr. Artur Homs.

El Sr. Alberto Valls va explicar que estem davant d’una crisi conjuntural de demanada motivada per la pandèmia que afrontem amb uns fonaments sòlids, no com a la crisi de 2008 i això es reflectirà en la velocitat de recuperació.

Considera imprescindible que existeixi una planificació institucional. Sense planificació els Governs cauen en la improvisació i els resultats d’aquesta gairebé mai són satisfactoris. Al sector hi ha tendències estructurals i les mesures a curt com són les regulacions i limitacions acaben sent perjudicials.

El Sr. Mendiluce va donar alguns exemples de com les regulacions en el mercat immobiliari han acabat tenint efectes contraris als desitjats fins i tot en mercats madurs com l’alemany. La regulació pública implica una reducció d’oferta i en conseqüència la pujada de preus i l’aparició de mercat negre.

Per incrementar l’oferta d’habitatges assequibles de lloguer el sector públic s’ha de coordinar amb el privat, habilitar sòl amb plecs condicionals molt clars i simples, acotant clarament els riscos i oferint una rendibilitat raonable. La seguretat jurídica és un element clau.

Creu que els anys vinents seran d’una elevada incertesa amb alta volatilitat. Andorra si vol atraure inversió internacional ha de crear una imatge de país rigorós amb estructures polítiques d’estat per transmetre confiança.

El Sr. Galobardes va manifestar que el mercat de lloguer actual és reduït i insuficient i que hi ha una manca de col·laboració de l’Administració. El sector públic hauria de donar suport al privat, ja que si no al promotor els números no li surten per promoure habitatge assequible perquè l’estructura de costos és molt elevada.

Considera que la congelació de rendes de lloguer distorsiona el mercat i que com més s’allargui més lluny estarà de la realitat.

Per concloure va voler transmetre un missatge d’optimisme. La pandèmia ha creat una tendència de marxar de les grans ciutat per instal·lar-se en ciutats mitjanes i petites com seria el cas d’Andorra. És una oportunitat que s’ha d’aprofitar.

El Sr. Artur Homs va manifestar que estan molt preocupats i que les mesures adoptades són perilloses, intrusives i que l’Administració ha actuat de manera unilateral. Va recordar que la Constitució recull el dret a la propietat privada i que només es pot actuar en aquesta havent-hi una justa compensació, que no ha sigut el cas perquè han hagut d’aplicar descomptes sense cap mesura de protecció. L’intervencionisme genera l’efecte contrari, crea inseguretat jurídica i reducció de l’oferta.

Considera que hi ha un problema de falta d’oferta. El país té molt terreny per a fer polítiques socials i per a això cal la col·laboració entre el sector públic i el privat.

PROGRAMA:

9.30h | Discurs del President de l’Empresa Familiar Andorrana, Sr. Francesc Mora.

9.40h | Ponència Sr. Alberto Valls

9.50h | Ponència Sr. Eduard Mendiluce

10.00h | Taula rodona i precs i preguntes:

Sr. Alberto Valls.

Sr. Eduard Mendiluce.

Sr. Jordi Galobardas

Sr. Artur Homs

10.30h | Fi de la jornada

Cartell de la jornada

VÍDEO DE LA PONÈNCIA