15

desembre, 2021

Webinar: La productivitat del temps i la felicitat

Les empreses familiars les conformen persones amb valors i amb esperit emprenedor. A la primera generació es crea un projecte que acaba esdevenint empresa. Les generacions successives han de mantenir els valors i la passió de la primera generació i anar incorporant habilitats pròpies de la família o mitjançant l’externalització de funcions directives per poder transmetre l’empresa a la següent generació amb èxit.

Tot això no es fa al marge de les emocions. Les emocions estan en el substrat de tot això, de l’emprenedoria, de la presa de decisions, de les habilitats i dels valors que acaben conformant la família. En el decurs de la vida les persones intentem combinar els valors, les habilitats i les emocions per ser feliços.

La proposta de l’Elsa Punset és plantejar que el realment important per a les persones, molt més important del que podríem imaginar i per la qual cosa no ens han format, és l’habilitat emocional per resoldre els reptes del dia a dia.

L’Empresa Familiar Andorrana porta una escriptora i divulgadora que ha dedicat la seva vida a l’aprenentatge de com el substrat emocional acaba decidint la felicitat o la infelicitat, la bona sort o la mala sort, la capacitat d’una empresa per mutar i reinventar-se, la capacitat d’una família per passar d’una generació a una altra. Al substrat de tot això hi ha d’intel·ligència emocional.