QUI SOM?

L’Empresa Familiar Andorrana (EFA) és una associació civil privada, no lucrativa, que agrupa les empreses familiars d’Andorra.

L’EFA es va fundar l’any 2002 amb l’objectiu d’ajudar les empreses familiars andorranes a desenvolupar projectes de creixement sòlids a través de les generacions actuals i futures. La xarxa de membres crea un espai de confiança on compartir experiències i treballa conjuntament per l’èxit individual i del conjunt del teixit empresarial del país.

La nostra missió

 • Fomentar la continuïtat de l’empresa familiar a través de l’estratègia de planificació del relleu generacional.
 • Promoure les estratègies de creixement sostenibles a través de les generacions.
 • Impulsar l’emprenedoria com un valor essencial pel futur d’Andorra.

La nostra visió

 • Apostar per un creixement sostenible.
 • Reforçar els sectors tradicionals.
 • Identificar l’Andorra del futur.

Els nostres valors

Treballar amb esforç i il·lusió a través de la participació activa, diligència, respecte, confiança i confidencialitat de tots els membres de l’associació.

LES EMPRESES FAMILIARS A EUROPA

efb_new_logo_efa
les-empreses-familiars-a-europa-grafic-EFA

L’empresa Familiar Andorrana és membre de l’European Family Businesses, composta per 15 associacions d’empreses familiars dels principals països d’Europa. El seu objectiu és promoure el creixement i la continuïtat de les empreses familiars a Europa, a través d’un projecte basat en la llibertat, els valors comuns, el respecte a la llei, la prosperitat i la justícia social, col·laborant a aconseguir una economia europea sostenible, competitiva i emprenedora.

Els nostres reptes

ENTORN

 • Aconseguir que l’entorn socioeconòmic sigui l’adequat per al desenvolupament de les activitats econòmiques.
 • Aconseguir que el marc de regulador i les infraestructures del país afavoreixin la competitivitat de les empreses davant d’un mercat cada cop més complex i globalitzat.
 • Obtenir el reconeixement públic de la important contribució que les empreses familiars fan en l’economia d’Andorra.

GOVERN

 • Implantar els mecanismes de govern adequats per gestionar l’empresa familiar.
 • Promoure la implantació de mecanismes que permetin gestionar les relacions entre la família i l’empresa implantant sistemes per a la gestió de conflictes que puguin sorgir.
 • Potenciar els mecanismes de comunicació entre els membres familiars i l’empresa, així com les relacions amb els directius no familiars.

SUCCESSIÓ

 • Promoure la continuïtat de l’empresa familiar.
 • Contribuir en la formació de les noves generacions per garantir l’èxit del relleu generacional en les empreses familiars andorranes.
 • Treballar perquè la situació economicofinancera de l’empresa sigui l’adequada en el moment de traspassar l’empresa a les noves generacions.
 • Planificació de la successió familiar i la incorporació de membres de família en els òrgans d’administració de les empreses

CREIXEMENT

 • Desenvolupament d’estratègies de creixement sostenibles a través de les diferents generacions.
 • Fomentar la innovació per aconseguir que l’empresa es renovi per adaptar-se als canvis conjunturals i estructurals.
 • Implantació d’estratègies sostenibles de creixement a llarg termini que promoguin la responsabilitat econòmica, social i mediambiental.